سوسن نوری در پادکست ایران ما درباره‌ی مسائل اجتماعی و مسئولیت‌پذیری ایرانیان در گروه‌های اجتماعی مختلف حرف می‌زند و با کارشناسان و شهروندان گفت‌وگو می کند.

در این شماره سوسن نوری مسئولیت اجتماعی را تعریف می‌کند و بعد صحبت‌های آقای اردشیر گراوند جامعه‌شناس را می‌شنویم.