سوسن نوری در پادکست ایران ما درباره‌ی مسائل اجتماعی و مسئولیت‌پذیری ایرانیان در گروه‌های اجتماعی مختلف حرف می‌زند و با کارشناسان و شهروندان گفت‌وگو می کند.

سوسن نوری در این شماره در‌باره تاثیر مسئولیت اجتماعی بر بروز فساد در جامعه با مردم گفت‌وگو کرده است.