یک نخ سیگار باعث آتش‌سوزی در محوطه قلعه فلک الافلاک شد. داستان ازین قرار است که گویا یکی از گردشگران سیگارش را بین گیاهان خشک قلعه رها کرده و همین موضوع باعث آتش‌سوزی شده است.