ازل پادکستی برای زنان خانه دار است. در این پادکست محتوایی نو و به دور از کلیشه ها تولید می‌شود. ما درهر قسمت بخش روانشناسی، آموزش زبان انگلیسی و آموزش تکنولوژی و کار با شبکه‌های اجتماعی را خواهم داشت و با هم کتاب هم خواهیم خواند.