«از من گذشته»، اگر کسی را می شناسید که در برابر آموختن چیزهای جدید این جمله را می‌گوید قسمت دوم پادکست ازل را به او معرفی کنید.

در قسمت نرم افزار  هم در مورد « فالوئر فیک» حرف می‌زنیم. آیا همه دنبال کنندگان اینفلوئنسرها واقعی هستند؟ و…