می‌دانید اولین بار کی با خلاقیت روبرو می‌شویم؟ زمانی که پدر و مادرمان توالت رفتن را به ما یاد می‌دهند، چرا که آنجا با اولین تولیداتمان سر و کار داریم.