• استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: حدود ۴۰ درصد مردم واقعاً نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند.

دکترمحمد خوش‌چهره نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران بابیان اینکه فلسفه پرداخت یارانه ایجاد عدالت اجتماعی بوده، اظهار داشت: زمانی که نماینده مجلس بودم و موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، ازجمله مخالفان پرداخت یارانه نقدی بودم به این دلیل که این کار مُسکن است و تأثیر موقتی دارد.

وی افزود: بارها گفته‌ام که به‌جای پرداخت پول نقد بهتر است نقدینگی برای بنگاه‌های تولید در راستای ایجاد اشتغال پرداخت شود؛ زیرا بخش بزرگی از جامعه یارانه بگیران جوان و بیکار هستند که می‌توان با ایجاد اشتغال این گروه را صاحب شغل کرده و از سویی به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه یارانه نقدی باعث می‌شود که از تولید ملی غافل شویم، عنوان کرد: امروز تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند برابر با جمعیت کشور است و مشخص است که عدالت در توزیع یارانه نقدی وجود ندارد در حالی که هدف اصلی ایجاد عدالت اجتماعی بوده است.

وی افزود: البته در طرح حذف یارانه هم باید دقت و وسواس زیادی صورت بگیرد تا کسانی که واقعاً نیازمند هستند، حذف نشوند.

به گفته خوش‌چهره حدود ۴۰ درصد مردم واقعاً نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند.