دفن زباله‌ها و آتش زدن شبانه آنها در «حلقه دره» مشکلات بسیاری را برای مردم این منطقه از کرج پدید آورده.
سوءمدیریت باعث شده فریاد اهالی از بوی تعفن این فاضلاب بلند شود.
به سراغ مردم رفتیم و حرفشان را شنیدیم. شاید مسئولان استان البرز هم شنیدند و کاری کردند.