این قسمت درمورد موضوع کلی پادکست است و آمارهایی از زندان‌ها و زندانیان کشور ارائه می‌شود.