این قسمت از پادکست به اولین مواجهه زندانی با اندرزگاه (بند) می‌پردازد.