این پادکست درمورد افرادی است که کودکی سختی داشته‌اند ولی تحت پوشش مؤسسات خیریه قرار گرفته و امروز به انسانهای موفقی تبدیل شده‌اند. در قسمت دوم از پادکست راهی به فردا، بخش آخر از دو بخش مصاحبه با آقای امیرعلی چشمه، نویسنده کتاب اتابک را می‌شنویم که تحت پوشش مؤسسه بنیاد کودک قرار داشته است.