در قسمت سوم از پادکست «شهروند درجه چند»، عباس اقلامی در مورد ناکارآمدی فضای شهری و محیط های فرهنگی برای استفاده‌ی افراد دارای معلولیت حرف می زند، حتی امکاناتی که به اصطلاح برای این افراد فراهم شده.