برای مبارزه با فساد و جلوگیری از گسترش آن راه‌های متفاوتی پیشنهاد شده است. اما بهترین راه برای بررسی کارآیی این پیشنهادات بررسی تجارب دیگر کشورهاست. در قسمت شش از پادکست آستیگمات، تجربه کشور اندونزی بررسی خواهد شد. موسیقی این قسمت سرود ملی کشور اندونزی است.