در قسمت سوم از پادکست «شهرمن» مقاله‌ای از «الیور وین رایت» چاپ گاردین به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ با عنوان «معماری بعد از ویروس کرونا»، توسط آیدا وطنی ترجمه و خوانده شده.