قسمت هجدهم از پادکست مسیر سبز درمورد «بی‌ملاقانی‌»هاست.