آنچه که کتاب‌دوستان را درهرجای کره خاکی خوش‌حال می‌کند این است که؛ اثر تازه نویسنده مورد علاقه‌شان را هرچه زودتر بخوانند و آنچه آنها را خوش‌حال‌تر می‌کند این است که برای دست‌رسی هرچه زودتر به کتاب مورد علاقه‌شان نیازی به سفر به پایتخت نداشته باشند و با مراجعه به کتاب‌فروشی شهر خودشان نیازشان را برطرف کنند. کتاب‌فروشی‌ای در شهر اصفهان به این نیاز پاسخ داده‌است.
اگر شما هم در شهر خود کتابفروشی‌ای این چنین دارید برای همستان ارسال کنید.