حمام حاجی رئیس از مشهورترین حمام‌های شهر تربت حیدریه، در سال ۱۳۸۰ به عنوان میراث ملی ثبت شده‌است.
این حمام که توسط محمد رئیس‌التجار معروف به حاجی رئیس ساخته شده‌ مربوط به دوران قاجار است.
سال گذشته قرار بود بازسازی آن تمام شود اما درحین بازسازی، در آن خزینه‌ای از جنس ساروج کشف شد که به نظر می‌رسد قدیمی‌تر است. این موضوع، کارشناسان را ذره‌بین به‌ دست کرده تا بفهمند این حمام آیا قدمتی بیشتر دارد یا خیر.