ساحل بابلسر از ساحل‌های شنی است که هم برای نشستن کنار دریا مناسب است و هم اسب‌سواری و فوتبال ساحلی. اگر در تعطیلات خود به این ساحل رفته باشید می‌بینید که یک طرف خانواده‌ها نشسته‌اند و یک طرف تیم فوتبال در حال تمرین ورزشی است و یک طرف گروهی اسب‌سواری می‌کنند و یک طرف معرکه‌گیری با مار به راه است. کاش برای بهره‌گیری از این ساحل، فضاسازی مناسب برای هریک از این فعالیت‌ها انجام می‌شد تا اسب‌سواران و معره‌گیران برای تیم‌های ورزشی و تیم‌های ورزشی برای خانواده‌هایی که می‌خواهند با سفر به شمال کشور از سکوت و عظمت دریا لذت ببرند مزاحمت ایجاد نکنند. منطقه بابلسر در شمال کشور یک منطقه گردشگری است که اگر مدیریت و بهره‌برداری از آن صحیح باشد می‌تواند با جذب گردشگران داخلی و خارجی به منطقه‌ای درآمدزا تبدیل شود.