مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و نهادها موضوع مهمی است که در ایران باید به آن بیشتر پرداخته شود.

در این ویدئو با مثال‌هایی عملکرد چند سازمان مشهور و بین‌المللی مانند گوگل، کوکاکولا و … را درقبال جامعه بررسی می‌کنیم.