فرهنگ

تاریخ فساد بوروکراتیک در بلدیه تهران

نظام اداره شهر بخصوص در شهری مانند تهران حتی پیش از تأسیس بلدیه در خرداد ۱۲۸۶ شمسی با مفاهیمی چون زورگیری، سو مدیریت، باج‌گیری و اختلاس نسبت نزدیکی داشت. نسبتی که این نهاد عمومی را به یکی از فسادپذیرترین تبدیل کرده است. فسادی که در طول ۲۳۲ سالی که تهران به‌عنوان پایتخت ایران انتخاب‌شده و ۱۱۲ سالی که شهرداران و شوراهای شهر آن را اداره می‌کنند با گوشت و پوست و خون شهر درهم‌آمیخته است. ...

مبارزه با فساد سیستماتیک در هنگ‌کنگ

تجربه موفقیت‌آمیز هنگ‌کنگ در مبارزه با فساد نشان می‌دهد هرچقدر هم که ریشه‌ها فساد عمیق باشد، ریشه‌کن کردن آن ناممکن نیست، بلکه تنها عزمی راسخ می‌طلبد. با نگاهی به روند طی شده توسط کمیسیون مستقل ضد فساد در این کشور، به‌طور خلاصه می‌توان گفت فرهنگ‌سازی و همراه کردن مردم از یک‌سو و استقلال عملکرد از سوی دیگر دو نکته‌ای است که باید آن‌ها رو موردتوجه قرارداد و در مبارزه با فساد عمومی استفاده کرد....