اندیشه

منابع انرژی برای ملت‌ها نعمتند یا مصیبت؟

در طول تاریخ، صنایع استخراجی در تمام کشورها آغشته به فساد بوده‌اند. این فسادها به گونه‌های مختلفی در این صنعت رخ می‌داده‌اند اما رشوه مهم‌ترین فسادی است که در این حوزه صورت می‌گیرد. طبق گزارش «شاخص درک فساد»، بیشترین فساد در کشورهایی رخ می‌دهد که اتفاقاً بزرگ‌ترین صنایع استخراجی را دارند. کشورهایی مثل سودان، عراق، لیبی، ونزوئلا و … ....