فرهنگ

منابع انرژی برای ملت‌ها نعمتند یا مصیبت؟

در طول تاریخ، صنایع استخراجی در تمام کشورها آغشته به فساد بوده‌اند. این فسادها به گونه‌های مختلفی در این صنعت رخ می‌داده‌اند اما رشوه مهم‌ترین فسادی است که در این حوزه صورت می‌گیرد. طبق گزارش «شاخص درک فساد»، بیشترین فساد در کشورهایی رخ می‌دهد که اتفاقاً بزرگ‌ترین صنایع استخراجی را دارند. کشورهایی مثل سودان، عراق، لیبی، ونزوئلا و … ....

تاریخ فساد بوروکراتیک در بلدیه تهران

نظام اداره شهر بخصوص در شهری مانند تهران حتی پیش از تأسیس بلدیه در خرداد ۱۲۸۶ شمسی با مفاهیمی چون زورگیری، سو مدیریت، باج‌گیری و اختلاس نسبت نزدیکی داشت. نسبتی که این نهاد عمومی را به یکی از فسادپذیرترین تبدیل کرده است. فسادی که در طول ۲۳۲ سالی که تهران به‌عنوان پایتخت ایران انتخاب‌شده و ۱۱۲ سالی که شهرداران و شوراهای شهر آن را اداره می‌کنند با گوشت و پوست و خون شهر درهم‌آمیخته است. ...

نقش شفافیت در فسادستیزی

مسئله فساد موضوعی است که تمامی دولت‌ها و حکومت‌ها با آن درگیر هستند و مختص یک قاره یا کشور خاص نیست و البته گستردگی و میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت است؛ ام...

مبارزه با فساد سیستماتیک در هنگ‌کنگ

تجربه موفقیت‌آمیز هنگ‌کنگ در مبارزه با فساد نشان می‌دهد هرچقدر هم که ریشه‌ها فساد عمیق باشد، ریشه‌کن کردن آن ناممکن نیست، بلکه تنها عزمی راسخ می‌طلبد. با نگاهی به روند طی شده توسط کمیسیون مستقل ضد فساد در این کشور، به‌طور خلاصه می‌توان گفت فرهنگ‌سازی و همراه کردن مردم از یک‌سو و استقلال عملکرد از سوی دیگر دو نکته‌ای است که باید آن‌ها رو موردتوجه قرارداد و در مبارزه با فساد عمومی استفاده کرد....