آموزش

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی

به گزارش گروه آموزش پایگاه خبری البرز گلستان از آنجائی که یکی از نیازمندی‌های جامعه امروزی علم ارتباطات و این علم از علومی است که می‌تواند به‌عنوان پلی بین سای...

آموزش ساخت پادکست در ۱۰ مرحله

گزارش بازاریابی رسانه‌های جمعی در سال 2013 نشان داد که در حال حاضر تنها 3 درصد از بازاریابان محتوا به ساخت پادکست‌ به صورت حرفه‌ای می‌پردازند و 24 درصد آن‌ها ب...