محیط زیست

آلودگی‌های زیست‌محیطی؛ قتل شبه عمد در تهران

چکیده: یکی از حقوق شهروندان، آرامش صوتی است، امازنگ خطر آلودگی صوتی تهران به صدا درآمدهاست.اطلاعات متوسط ایستگاه‌های ثابت سنجش صوت در تهران، نشان می‌دهد بیشتر ...

زخم توسعه بر پیکر کرمان

پروژه تفریحی و گردشگری هتل بام کویر در آبان ماه سال 94 کلنگ خورد و قرار بود ظرف 48 ماه افتتاح شود. این پروژه شامل یک هتل بر روی کوه، جاده دسترسی آن و تله کابین می‌شد، یکی از پر حاشیه‌ترین پروژه‌های عمرانی شهر کرمان است....