آتش سوزی

آتش به جان مسجد جامع ساری

«مسجد جامع ساری در آتش سوخت»؛ عصر روز پنج‌شنبه 21 تیر سال گذشته بود که این خبر دهان‌به‌دهان گشت. آتش به جان مسجد افتاد و داغی شد بر دلِ دل‌بستگان به میراث کهن...