کمپینی در راستای برطرف کردن نیازهای اساسی کودکان آسیب پذیر در شرایط کنونی ایجاد شده که این کمپین معروف به حمایت از کودکان کار، کودکان محروم از تحصیل و نیز کودکان بیمار نیازمند هزینه درمان است. سازمان ها در مقابل جامعه ای که در آن زندگی می کنند دارای مسئولیت هایی با ارزشی متفاوت هستند. کمک رسانی ها و برنامه ریزی بر اساس نیازهای موجود جامعه و همراه کردن مردم در این فعالیت ها می تواند تاثیراتی عمیق و ماندگار را به دنبال داشته باشد که نتیجه ی آن بهبود کیفیت زندگی آحاد ملت است. تردیدی نیست که در شرایط خطیر، بیش از هر زمان دیگری اهمیت چنین فعالیت هایی احساس می شود.

کمپین مسئولیت اجتماعی

سینره، یکی از برندهای معتبر صنعت آرایشی و بهداشتی ایران، در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در نظر دارد تا کمپینی را برای حمایت از کودکان آسیب پذیر به انجام برساند. هدف گذاری این کمپین با توجه به نیازهای اساسی کودکان آسیب پذیر در شرایط کنونی، معطوف به حمایت و مراقبت از کودکان کار، کودکان محروم از تحصیل و نیز کودکان بیمار نیازمند هزینه درمان است؛ برای نیل به این اهداف، سینره، بستر رسانه های اجتماعی را به عنوان بستر اصلی کمپین انتخاب کرده تا امکان مشارکت هرچه بیشتر را برای همراهان خود در پیش برد این طرح فراهم کند و در کنار آن از رسانه های محیطی و پایگاه های عرضه محصولات خود، برای انتقال پیام این کمپین به مخاطبان استفاده خواهد کرد.

در طی مدت این برنامه مسئولیت اجتماعی، سینره به حمایت مالی از

  • مراکز نگهداری و حمایت از کودکان کار
  • هزینه درمان ۵۰ کودک بیمار مبتلا به بیماری های قلبی، ترمیمی و ارتوپدی
  • هزینه درمان ۵۰ کودک ای بی
  • هزینه آموزش ۶۰ کودک بااستعداد و نیازمند
  •  هزینه ساخت و تجهیز مدرسه ۲ کلاسه و کتابخانه در روستای جوانرود کرمانشاه

خواهد پرداخت. در کنار این مورد بخشی از بودجه ای که برای اطلاع رسانی کمپین بوده کاسته و به طور خاص به تجهیز سیستم گرمایش و سرمایش مدارس در استان سیستان و بلوچستان اختصاص خواهد یافت.

اشتراک گذاری هشتگ مراقب_تو

به ازای هر بار به اشتراک گذاری هشتگ مراقب_تو، این مجموعه مبلغی را به تامین هزینه های مورد نیاز در حوزه کودکان آسیب پذیر اختصاص می دهد برای رسیدن به این مهم، سینره از تجربه ی شناخته شده ترین موسسات خیریه فعال در حوزه کودک، کمک گرفته تا با همراهی آنان مبالغ را در مسیر درست و موثر هزینه کند.

موسساتی که سینره از انها کمک گرفته است به شرح زیر است:

  • انجمن حمایت از کودکان کار
  • زنجیره ی امید
  • خانه ای بی
  • بنیاد حامی
  • بنیاد کودک و انجمن خیرین مدرسه ساز

اهداف مهم برگزاری کمپین

یکی از اهداف مهم برگزاری این کمپین، شرایط سخت اقتصادی و تعاملی است که برند به عنوان یک موجود زنده باید با مردم داشته باشد. چون همان طور که می گوییم مردم از کالای ایرانی باید در شرایط سخت حمایت کنند. از طرفی خودمان را مسئول می دانیم که از قشر آسیب پذیر حمایت کنیم. در عین حال در ایران برای اولین بار دریک کمپین، چند موسسه مردم نهاد فعال در حوزه کودک در کنار هم قرار گرفته اند که هدف از کنار هم قرار گرفتن آنها، ایجاد یک چتر حمایتی برای کودکان در بحث فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است.

پیام کمپین به مخاطب این است که در شرایط سخت اقتصادی باید کنار یکدیگر باشیم و از اقشار آسیب پذیر حمایت کنیم.

با توجه به اینکه هزینه های اطلاع رسانی کمپین، کاهش و به مناطق محروم اختصاص داده شده است، سینره از مردم می خواهد که هشتگ مراقب_تو را اطلاع رسانی کنند تا پیام کمپین در سطح گسترده ای از اقشار جامعه شنیده شود. ما نگاه ویژه ای به کودکان داریم چون آنها آینده سازان کشور هستند و ما نیز دیدگاه بلندمدتی به این موضوع داریم.