داستان دلنشین پسر برزیلی که در مراسم فیفا جایزه گرفت و پسرک دوست‌داشتنی هوادار نساجی.