مدتی است واژه «مسئولیت اجتماعی» بسیار بیشتر از پیش به گوشمان می‌خورد. اما مسئولیت اجتماعی چیست و چه ارتباطی با افراد و گروه‌های اجتماع دارد؟ این ویدئو تلاشی است برای درک بهتر مفاهیم پایه در این زمینه. اگر می‌خواهید درباره مسئولیت اجتماعی بدانید آن را ببینید.