چرا باید مراقب سوءاستفاده‌هایی باشیم که از طریق جلب ترحم به حیوانات انجام می‌شوند؟

آیا درخواست پول از طریق فضای مجازی برای کمک به حیوانات کار درستی است؟

این ویدئو به موضوعاتی ازین دست می‌پردازد.

بسیاری از فرصت‌طلبان به دلیل اقبال عمومی سراغ این صنعت آمده‌اند و در صفحات پر مخاطب اینستاگرام با نام حمایت از حیوانات صرفا برای تجارت و کسب سود بیشتر به حیوانات آسیب می‌زنند و از آن آزار ویدئو تولید می‌کنند و برای کمک به همان حیوانی که خودشان به او صدمه زده‌اند پول جمع می‌کنند.