قبرستان سفیدچاه اولین قبرستانی است که از ایرانیان مسلمان به جای مانده است. این قبرستان در بخش یانه‌سر از توابع شهرستان بهشهر مازندران و در روستای سفیدچاه واقع شده است.

بومیان و مردمان محلی این منطقه از گذشته اجساد خود را در این قبرستان به خاک می‌سپردند و معتقدند اجساد دفن شده در این قبرستان هرگز نمی‌پوسند و هیچ آسیبی بر آن‌ها وارد نمی‌شود.

قدمت قبرستان سفیدچاه را حدود ۱۲۰۰ سال تخمین زده‌اند.