مردم خیابان ظفر ۲ کمالشهر از وضعیت محله خود ناراضی‌اند. آنها به مشکلاتی همچون نبود آسفالت، عدم جمع‌آوری زباله و… و فقدان هرگونه خدمات شهری معترضند. در این منطقه آب‌های سطحی کانال‌کشی نشده‌اند. این محله نورپردازی شهری ندارد.
این ویدئو حاصل گفت‌و‌گوی همستان با مردم آنجاست. آنها امیدوارند با این مصاحبه صدایشان به مسئولان برسد.