چندی پیش گزارشی در همستان منتشر شد که حاوی اعتراضات مردم به وضعیت زندگی در یک محله اسلامی در شهر سمنان بود. حالا سراغ حجه‌الاسلام یحیایی، مدیر طرح محله‌های اسلامی رفته‌ایم تا توضیحات او را بشنویم.

اما محله اسلامی چیست؟ محله اسلامی طرحی است برای اسلامی کردن و با هدف بهبود وضعیت زندگی مردم در فضاهای شهری استان سمنان. این طرح از سال ۹۴ آغاز شده و تا پایان سال ۹۶ در قالب شورای محله در ۲ الی ۳ محله در سطح استان سمنان شروع به کار کرده است.

پس از آن با تشکیل دبیرخانه محله‌های اسلامی در قالب قرارگاه شهید شاطری، شکل و ظاهر محله‌های اسلامی و ساختار محله اسلامی به عنوان یک ساختار تشکیلاتی و دارای یک نظام‌نامه و دستورالعمل اجرایی و قابل پذیرش در دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و تنظیم شد

اما روشن است که لازمه هر کاری حتی اگر مردمی باشد این است که متصل به یک مجموعه منظم و دارای ساختار و نظام تشکیلاتی و دارای قانون اجرایی باشد. این ضرورت بعد از گذشت ۲ سال و اندی حالا احساس شده است.

هم اکنون در سطح استان سمنان ، ۲۳ محله فعال است و قرار است در شورای محله ۱۰ کمیته راه بیافتد؛ کمیته امور بانوان، کمیته امنیت و آبادانی، اقتصاد تخصصی، عمران و آبادانی، مرکز نیکوکاری، بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی، امور جوانان، پشتیبانی و ریاست شورای محله.