نظارت مردمی و استفاده از گزارشهای تخلفات مردمی یا به اصطلاح «سوت‌زنی»، از مهمترین ابزارهای مبارزه با فساد است که بسیاری از کشورها از آن استفاده می کنند. اما برای این که بتوان از پتانسیل نیروهای مردمی استفاده کرد، بسترهایی لازم است و قوانینی نیز در حمایت از آنها باید تصویب شود. در این قسمت با برخی از این قوانین آشنا خواهیم شد.
آدرس ایمیل پادکست:
Astigmat.podcast@gmail.com
موسیقی های این قسمت پادکست:
Ritual Fire Dance (from El amor brujo):Arthur Rubinstein
Motion Trio: Little Story
Eleanor Rigby (String Only): The Beatles