در قسمت ششم از پادکست «شهر من»، مقاله‌ «راه‌کاری برای بازگشایی مدارس در دوران پاندمی»، چاپ بلومبرگ سیتی لبز در شهریور ۹۹ توسط آیدا وطنی ترجمه و خوانده شده است.