سومالی، کشوری که نزدیک به سه دهه ناآرامی و آشوب، امکان زندگی در آن را از بین برده است. فساد روز افزون نیز به این بی‌ثباتی دامن می‌زند و زنده ماندن را برای شهروندان هر روز سخت‌تر می‌کند. در این قسمت از فساد در سومالی خواهید شنید. ایمیل پادکست:
Astigmat.podcast@gmail.com
موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت:
A Scarlet Circle : Ryan Amon
The River Will Tell You : Ryan Amon