استفاده از تکنولوژی می‌تواند در راستای مبارزه با فساد و افزایش شفافیت بسیار کمک‌کننده باشد، اما در خصوص مزایای برگزاری انتخابات الکترونیک هنوز اختلافاتی وجود دارد که در این قسمت از آن‌ها خواهید شنید.
آدرس ایمیل پادکست:
Astigmat.podcast@gmail.com
موسیقی‌های این قسمت پادکست:
The naked Eye: Alan Parsons
Breakaway: Alan Parsons