در قسمت سی‌ام از پادکست تکامل در مورد کودک سالم و ویژگی‌های آن صحبت می‌شود.