کشورهای زیادی انواع مختلف رای گیری الکترونیکی را امتحان کرده‌اند، برخی به استفاده از این روش‌ها ادامه داده و بعضی از کشورها هم به دلایل مختلف استفاده از آن‌ها را به تعویق انداخته‌اند. اما به هرحال برای اجرای این روش‌ها فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌ها الزامی است. آیا در کشور ما این زیرساخت‌ها فراهم است؟

آدرس ایمیل پادکست:
Astigmat.podcast@gmail.com

موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت:
Captured: Camel
Shadowgate : Blackseed boys