یک خبر خوب برای کم‌توانان

تأمین تجهیزات اولیه برای زندگی یکی از معضلات اصلی کم‌توانان در تمام جهان است. اینکه چگونه بتوانند با استفاده از تکنولوژی‌های موجود زندگی فردی و اجتماعی را کمی راحت‌تر تجربه کنند. أصلاً شاید بتوان ارتقای وضعیت زیست کم‌توانان را یکی از شاخص‌های اصلی توسعه به شمار آورد و پیشرفت کشورها را بر مبنای آن سنجید.

متأسفانه در کشور ما هنوز راه بسیار درازی برای تأمین حداقل نیازهای این افراد باقی مانده. هنوز هم بخش اعظم معابر شهری برای کم‌توانان بهسازی نشده‌اند. هنوز هم بسیاری از کم‌توانان نمی‌توانند به راحتی به یک بانک یا یک اداره و سازمان مراجعه کنند. اما به هرحال نباید فراموش کنیم که هر اتفاق کوچکی در این عرصه را نیز باید جدی گرفت و به آن بها داد.

محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است که پرداخت کمک هزینه ۵ میلیونی برای مناسب سازی خودرو و مسکن به معلولان آغاز شده است. این خبر یعنی معلولانی که نیازمند مناسب سازی مسکن و خودرواند، بعد ازاینکه سازمان بهزیستی درخواستشان را تأیید کرد، می‌توانند این مبلغ را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این مبلغ باید به اداره کل بهزیستی استان یا شهرستان خود مراجعه کنند.

طبیعتاً این مبلغ گره چندانی از مشکلات آنان نخواهد گشود. اما شاید بتوان امیدوار بود که اقداماتی ازین دست بتواند مقدمه‌ای برای کاهش مشکلات این افراد باشد. به هرحال این راه را باید از نقطه‌ای آغاز کرد. ضمن اینکه فراموش نباید کرد تدوین سیاست‌های بالادستی و تاکید بر آموزش شهروندان در مواجهه با کم‌توانان اصلی اساسی است برای بهبود وضعیتی که گرفتار آنیم.