به نظر می­‌رسد تبعیض جنسیتی در ژاپن از عصر کاماکورا تا امروز همچنان برقرار است و قوانین نتوانسته‌­اند تأثیر چندانی در این زمینه داشته باشند. تبعیض جنسیتی یک مشکل مهم است و تنها راه توسعه جامعه تلاش برای از بین بردن آن است. بنابراین ژاپن باید بیشتر از همیشه به دنبال دستیابی به برابری باشد.