ظاهرا داستان سوء‌رفتار برخی مدیران کشور با خبرنگاران تمامی ندارد. اینکه آنها اعتقادی ندارند که رسانه رکن چهارم دموکراسی است به کنار، کار به جایی رسیده که رسما به آنها فحاشی می‌کنند.

به گزارش همستان امروز در نشست خبری «گزارش ۲۰۰ روزه شهردار»، خبرنگار یکی از رسانه‌ها از محمدرضا کلایی، شهردار مشهد درباره‌ عدم پاسخگویی مهدی زارعی، معاون فرهنگی شهردار سوال پرسید و شهردار گفت که هم اکنون به او زنگ بزنید.

خبرنگار با معاون فرهنگی تماس گرفت اما طبق معمول ایشان پاسخگو نبود. اینجا بود که آقای شهردار گفت بگذارید تا ما خودمان به او زنگ بزنیم.

 شهردار مشهد درحالیکه گوشی را در حالت اسپیکر قرار داده بود و آن را نزدیک میکروفون گرفته بود با معاونش تماس میگیرد و زارعی تلفنش را پاسخ میدهد؛ کلایی می‌گوید: «آبروی مارو بردی، اقا خبرنگارا داشتن میگفتن جنابعالی به سوالا پاسخگو نیستی، ما الان تست کردیم جواب خبرنگار رو ندادی».

زارعی، معاون فرهنگی شهردار در جواب گفت:  «من الان تو جلسه هستم جواب تلفن زنم و بچم رو هم نمیدم، ک*ن لق خبرنگار و …».

اینجا بود که شهردار مشهد تلفن را قطع کرد. البته پس از آن گفت که شاید بهتر بود به او می‌گفتم که روی اسپیکر است و حقوقش را رعایت می‌کردم.