• هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری اضافه می‌شود.
  • امیدواریم سهم دولت در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش یابد.
  • شهرداری بدحسابی‌هایش در مورد اوراق مشارکت را تسویه کرده.
  • تهران قرار است رنگی شود اما قرار نیست فقط به دیوارهای شهر رنگ بپاشیم. این کار باید کارشناسانه انجام شود.
  • ما همین الان هم تسهیلاتی برای تامین مسکن مورد حمایت می‌دهیم اما باید توسعه‌اش بدهیم.
  • مسائل مربوط به سفر رئیس سازمان مدیریت بحران در کنفرانس سوئیس را بررسی می‌کنم.