تقلب در پژوهش‌های علمی رخدادی است که با افزایش تعداد دانشجوهای کشور روزبه‌رز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.

امروزه پایان‌نامه‌نویسی تجارت پررونقی است که همین امر می‌تواند بر مشکلات مبارزه با فساد علمی بیافزاید.
در این ویدئو به اخلاق علمی در دانشگاه‌های ایران و پایان‌نامه‌نویسی غیرقانونی پرداخته می‌شود.