درباره همستان

همستان یک پایگاه خبری و تحلیلی است که چند هدف عمده دارد:

  • پوشش آن دسته از اتفاقات اجتماعی که در رسانه‌های اصلی کشور کمتر به آنها پرداخته می‌شود.
  • رسانه‌ای کردن رویه‌های فردی و گروهی که منجر به افزایش مشارکت و نشاط جمعی مردم می‌شود.
  • تقویت امید اجتماعی و همدلی عمومی با رویکرد ارتقاء میل به توسعه ملی.
  • توجه به افراد، گروه‌ها و طبقاتی از جامعه که به دلایل مختلف احوال و اوضاعشان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
  • ایجاد فضایی برای ارتباط مستقیم مخاطبان با گروه‌ها و افرادی که صدایشان کمتر شنیده شده است.
  • معرفی کمپین‌های مسئولیت اجتماعی موفق و آموزش روش‌های دستیابی به موفقیت در این کمپین‌ها.
  • برقراری ارتباط میان شرکت‌ها، برندها و سازمان‌ها با گروه‌های اجتماعی کمتر دیده شده و تعریف پروژه‌های مشترک میان آنها.

شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۴۹۲۹
صاحب امتیاز: محمدامین خسروی