فرهنگ عمومی

احتکار از ترس کرونا

چکیده: فروشگاه پر از جمعیت که اکثراً ماسک زده‌اند و بعضی دستکش یک‌بارمصرف به دست دارند، است. بیشتر افراد سبد چرخ‌دار بزرگی را هل می‌دهند که از مواد خوراکی لب‌ب...

کاهش مساحت باغات شیراز از ۳۵۰۰ هکتار به ۱۴۰۰ هکتار

چکیده: مدت‌هاست شهروندان شیراز عادت کرده‌اند به شنیدن اخباری درباره خشکاندن عمدی درختان باغ‌های شهر، تغییر کاربری این باغ‌ها و شدت گرفتن ساخت‌وسازها در پهنه‌ها...