اقتصاد

پای نزول به تولید باز شد

تولیدکننده‌ها مجبور شده‌اند برای تامین مواد اولیه چک‌های با بهره ۱۸ تا ۴۰ درصد بکشند چکیده: به دلیل افزایش فشار تحریم‌ها و رشد بی رویه قیمت دلار از حال...

جادویی به نام رقابت سالم

عده‌ای از مردم رقابت را عنصری بی‌رحمانه و ناخوشایند در نظر می‌گیرند. اما رقابت یک ویژگی بدون ارزش نیست. از نظر اجتماعی، رقابت سالم باعث بروز نوآوری می‌شود، موت...