خانواده

یارانه دولتی‌های ثروتمند باید قطع شود

چکیده: دسترسی بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی به حساب‌های بانکی افراد در چارچوب ضوابط شفاف و قانونی در بسیاری از کشورهای جهان امری مرسوم است اما در ایران هر بار ک...

آرزوهای کودکان کار

کودکان کار شهر کرج که عمدتا اتباع خارجی کشورهای افغانستان و پاکستان بودند از زندگی خود می‌گویند و با مصاحبه خبرنگار کنار می‌آیند و همکاری می‌کنند ولی آن دسته ا...

نقش «خرد جنسی» در کاهش کودک‌‌آزاری

«خرد جنسی»؛ کلیدواژه‌ای که از اقدام به‌موقع انسان در برابر آگاهی خود، فرزند یا هر دو، درباره غریزه جنسی به‌عنوان یکی از غرایز پرقدرت بشر سخن می‌گوید اما توجه به اهمیت «کشف جنسیت در دوران کودکی» چگونه می‌تواند تکامل و سلامت جنسی افراد یا همان «خرد جنسی» را به منصه‌ظهور برساند؛ این پرسشی است که پاسخ به آن به چگونگی عوامل محیطی، آموزشی و فرهنگی در یک جامعه بستگی دارد....