منطقه: شمال

یارانه دولتی‌های ثروتمند باید قطع شود

چکیده: دسترسی بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی به حساب‌های بانکی افراد در چارچوب ضوابط شفاف و قانونی در بسیاری از کشورهای جهان امری مرسوم است اما در ایران هر بار ک...

قبرستانی که ۱۲۰۰ سال قدمت دارد

قبرستان سفیدچاه اولین قبرستانی است که از ایرانیان مسلمان به جای مانده است. این قبرستان در بخش یانه‌سر از توابع شهرستان بهشهر مازندران و در روستای سفیدچاه واقع ...

کلاس‌های آموزشی نیروی انتظامی در مدارس کرج برای پیشگیری از اعتیاد

مدتی است نیروی انتظامی کرج دست به ابتکار جالبی زده است. کارشناسان این سازمان به مدارس کرج می‌روند و در گفتگوهایی رودررو با دانش‌آموزان آنها را با خطرات اعتیاد ...