منطقه: البرز

کلاس‌های آموزشی نیروی انتظامی در مدارس کرج برای پیشگیری از اعتیاد

مدتی است نیروی انتظامی کرج دست به ابتکار جالبی زده است. کارشناسان این سازمان به مدارس کرج می‌روند و در گفتگوهایی رودررو با دانش‌آموزان آنها را با خطرات اعتیاد ...

معضلاتی که جمعه‌بازار باغستان در کرج آفریده – بخش اول کسبه

بازارچه‌های هفتگی در محلات کرج برگزار می‌شود و دست‌فروش‌ها کالاهای خود را در این بازار عرضه می‌کنند. در این ویدئو با کسبه جمعه‌بازار باغستان کرج مصاحبه شده است...

آرزوهای کودکان کار

کودکان کار شهر کرج که عمدتا اتباع خارجی کشورهای افغانستان و پاکستان بودند از زندگی خود می‌گویند و با مصاحبه خبرنگار کنار می‌آیند و همکاری می‌کنند ولی آن دسته ا...