منطقه: مازندران

قبرستانی که ۱۲۰۰ سال قدمت دارد

قبرستان سفیدچاه اولین قبرستانی است که از ایرانیان مسلمان به جای مانده است. این قبرستان در بخش یانه‌سر از توابع شهرستان بهشهر مازندران و در روستای سفیدچاه واقع ...